Logon

SIDEN ER UNDER OPPDATERING!

Modulbasert studieplan ved Phytoakademiet. 

Basemoduler dekker fagsamlinger/kurs som:

1. Metodikk & studieteknikk
2. Plantestudier
3. Kostholdstudier
4. Kostilskuddstudier

For studenter som går for full utdanning til Phytoterapeut, må alle disse være fullførte før videre studier tar til.

Etter fullførte basemoduler starter organstudier:

5. Fordøyelsessystemet, Urinveissystemet, Det endokrine system, Immunsystemet, Nervesystemet, Kvinnelig hormonsystem, Mannlig hormonsystem, Muskeler & skjelett, Huden, Kretsløpssystemet, Geriatrisk behandlingsstrategi, Behandlingststrategi for dyr

Andre komplementærmedisinske behandlinger introduserer i modul 6:

6. Iris analyse, detox analyse, blod- & urinanalyse, soneterapi

Modul 7, 8 og 9 inneholder de forberedende fag for deg som ønsker å bli Phytoterapeut:

7. Klientpsykologi  8. Phytoterapeutisk strategi, praktisk phytoterapi  9. Klinikkdrift

Plantemedisin modul 1 består av praktiske og teoretisk fagsamlinger

Planters fordeler på helse og velvære har vært kjent av mennesket siden tidenes morgen. Selv om utviklingen av denne trenden har vært forsømt siden oppdagelsen av syntetiske stoffer ser man nå en formidabel økning i interessen for dette feltet. 

Plantemedisin 1 er en del av ditt basale grunnlag for hele utdannelsen og kompendiumer utlevert her du bør alltid ha innenfor rekkevidde når du arbeider med de andre studiekompendier. I tillegg kommer kompendier med monografier av medisinske planter.

Fagsamlingen dekker temaer som:
1. Plantehistorie og fremtredne plantemedisinske forskere.
2. Teoretisk og praktisk plantelære med farmakologi og egenskaper 1
3. Teoretisk og praktisk plantelære med farmakologi og egenskaper 2
4. Naturdager med innhøstingsmetoder 1
5. Naturdager med innhøstingsmetoder 2
6. Produktfremstillingsmetoder: kremer, salver, plaster
7. Produktfremstillingsmetoder: Te, krydder, oljer, tinkturer, ekstrakter
8. Produktfremstillingsmetoder: Aromaterapi

Plantemedisin 2 består av praktiske og teoretiske fagsamlinger

Plantemedisin 2 er også en del av ditt basale grunnlag for hele utdannelsen og ett kompendium du alltid bør ha innenfor rekkevidde når du arbeider med de andre studiekompendier. I tillegg kommer kompendier med monografier av medisinske planter.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Planter i holistisk sammenheng.
2. Aktive innholdsstoffer & interaksjoner.
3. Pharmakologi & plantemonografier
4. Journalføring & cases
5. Sammensetning av individuelle blandinger. 
6. Phytoterapeutisk behandlingststrategi. 

Metodikk & studieteknikk

Faget er rettet mot å skape større forståelse for bruk av riktig studieteknikk, hvordan bruke referanser riktig, hvordan skrive gode oppgaver og finne kvantitativ og kvalitativ research og hvordan bruke referasner på riktig måte.

Fagsamlinge dekker temaer som:

1. Studieteknikk.
2. Metode, kvalitativt og kvantitativt.
3. Kreativ tenking - "mind opening" øvelser.
4. Kroppsspråk.
5. Presentasjonsteknikk - muntlig og skriftlig. Stemmebruk.

Fordøyelsessystemet.

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Fordøyelsesystemet oppbygging og funksjon.
2. Tilhørende organer.
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Urinveiene:

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Urinveisystemet oppbygging og funksjon.
2. Tilhørende organer
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Muskel & skjelett

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Skjelettet sin oppbygging og funksjon.
2. Musklers oppbygging og funksjon.
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Hjerte & kretsløp

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Hjertets oppbygging og funksjon.
2. Kretsløpets funksjon.
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Det endorine system

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. De endokrine kjertelers plassering og funksjon.
2. Hormoners grupperinger.
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Hjerne & Nervesystem.

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Hjernens oppbygging og funksjon.
2. Nervesystemets oppbygging og funksjon.
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Kvinnelig hormonsystem.

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Det kvinnelige hormonsystemets oppbygging.
2. Hormonoversikt.
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Paeonia Lacteriflora

Det mannlige hormonsystem.

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Det mannlige hormonsystemets oppbygging.
2. Hormonoversikt.
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Hud & slimhinner.

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Hudens oppbygging og funksjon.
2. Slimhinnenes funksjon.
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Immunsystem & luftveier.

Kroppens grunnleggende organsystemer gjennomgås i forhold til den naturmedisinske behandling av sykdommer og symptomer. Både den skriftlige og den muntlige undervisning omfatter planter som er særlig anvendelige i forbindelse med det gjeldende organsystem. Du vil her lære om doseringer, behandlingsvarighet, synergieffekter blant medisinske planter og kost i en relevant behandling. Interaksjoner gjennomgås og fremheves.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Immunsystemets oppbygging og funksjon.
2. Luftveienes oppbygging og funksjon.
3. Sykdommer.
4. Planter og kost.

Kremer & salver.

Her lærer du å fremstille kremer, salver, plastre, m.m. til bruk i behandling. faget er satt opp dels forelesningsbasert og dels praktisk.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Innholdstoffer.
2. Fremstilingsmetoder.
3. Hvordan lage kremer og salver.
4. Praktisk gjennomføring.

 

 

Aromaterapi.

Her lærer du om bruken av eteriske oljer, som utover å lukte godt også har en virkning på kroppen. De eteriske oljer tilhører det mest sensuelle innenfor planternes verden. Fagsamlingen er satt opp dels forelesningsbasert og dels praktisk.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Aktive innholdstoffer i eterisk oljer.
2. Fremstilingsmetoder.
3. Hvordan bruke eteriske oljer.
4. Praktisk arbeid med sammensetning.

 

Energimedisin 1.

Her får du en grunninnføring i hva energimedisin er og hva det kan brukes til.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Begrepsavklaring.
2. Metoder.
3. Grunninnføring.
4. Praktisk arbeid.

Dette er ett av to valgfag som elever kan velge mellom som tilleggsfag i komplementær behandling. Som elev må man minst velge ett fag, men kan velge begge om det er ønskelig.

Irisanalyse 1.

Her får du en grunninnføring i hva irisanalyse er og hvordan dette kan brukes som komplementær behandling.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Øyets oppbygging.
2. Øyet som kroppens speil.
3. Organers plassering.
4. Kroppens konstitusjon.

Dette er ett av to valgfag som elever kan velge mellom som tilleggsfag i komplementær behandling. Som elev må man minst velge ett fag, men kan velge begge om det er ønskelig.

Geriatrisk behandlingsstrategi.

Eldre mennesker er en økende behandingsgruppe som vi skal være forbredet på å motta oftere i våre klinkker.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Behandlingsstrategier.
2. Doseringer og kontraindikasjoner.
3. Forebygging.
4. Praktisk samarbeid med annet helsepersonell.

Behandling av dyr & planter.

Det er ikke bare mennesker som kan nyte godt av natures naturlige innholdstoffer. Her skal vi se nærmere på hva vi kan tilby våre dyrevenner og planter for å bedre helsen og vitaliten. Viktig å merke seg her at vi ikke går utenom dyrlegens behandling og anbefalinger.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Dyrs fysiologi & patologi. En oversikt.
2. Behandlingsstrategier for dyr i samråd med dyrlegen.
3. Doseringer og kontraindikasjoner.
4. Økt vitalitet hos våre næringsrike planter.

Vitaminer, fettstoffer & mineraler

Vi legger her vekt på en basal gjennomgang av nutrienter i form av vitaminer, mineraler, fettsyrer, samt syre/base.  

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Hva er en nutrient og hvordan virker de.
2. Hva er en terapeutisk dosering/ vedlikeholdsdosering.
3. Hvordan avdekke mangelsykdommer.
4. Hvordan sette opp en behandlingsplan med tilskudd.

Ernæring i praksis.

Vi skal her samarbeide med det praktiske kjøkkenet og oppleve alt det sanselige og nærende som sunne råvarer av høy kvalitet kan tilby.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Vi skal jobbe med grønnsaker, bær og frukter.
2. Vi skal jobbe med sammensetting av krydderurter og te.
3. Vi skal jobbe med enkel matretter.
4. Vi skal sammen nyte all maten til slutt. :-)

Blod- & urinanalyse

Som et diagnostisk verktøy kan vi ved å analysere prøver fra enkle blodprøver og urinstiks hjelpe våre klienter i deres behandling. Det er viktig å understreke at dette ikke er ment til å stille noen diagnoser, eller skal ersatte prøver som tas ved legekontoret. 

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Hvilke blodprøver du som terapeut kan foreta,
2. Hva er kolesterol, blodprosent og blodsukker.
3. Hva er antioksidantkapasitet og oksidativt stress.
4. Hvordan avlese prøverresultater.

Bruken av dette i din egen klinikk gir deg en unik mulighet for kontinuerlig oppfølging av din behandlingsplan overfor dine klienter.

Phytoterapeutisk behandlingsstrategi.

Dette er oppsummeringssamlinger hvor vi setter fokus på alt som har vært inkludert i din utdannelse.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Praktisk arbeid med behandlingsplaner.
2. Praktisk arbeid med egenskapslister, doseringer og oppfølging.
3. Praktisk arbeid med det komplementære behandlingsverktøy.
4. Vi samler trådene til deg som en ferdig Phytoterapeut.

Klientpsykologi

En viktig del av det å være terapeut er hvordan vi møter mennesker. Klientpsykologien vil hjelpe deg med en større forståelse rundt nettopp dette.

Fagsamlingen dekker temaer som: 

1. Psykologiens historie og retninger.
2. Psykoterapi & selvutvikling. 
3. Psykiatriske diagnoser.
4. Kommunikasjon.

Praktisk Phytoterapi.

Vi arbeider her med den praktiske tilgangen til klienter, journalføring og behandlingsstrategier. Disse samlingene er satt sammen for å gi deg som ny Phytoterapeut en større trygghet ved oppstart av klientmottak. 

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Praktisk terapeuttrening.
2. Lovverk rundt journaler og taushetsplikt.
3. Oversikt over tilgangen til helskostprodukter.
4. Viderformidling av klienter.

 

 

Naturdager.

Som en del av utdannelsen inngår også ekskursjoner som skal gi deg kunnskap rundt de medisinske planter vi har i vår egen flora.

Fagsamlingen dekker teamer som:

1. Du lærer å gjenkjenne medisinske planter ute i naturen.
2. Du lærer her om planters vekstvilkår.
3. Du lærer her om innhøstingsmetoder.
4. Du lærer her om tørkemetoder & produktfremstilling.

Tinkturer, ekstrakter & pulver.

Her lærer du om fremstillingsmetoder av ekstrakter, tinkturer og pulver.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Hva er gode råvarer til videreforedling.
2. Hvordan de forskjellige alkoholprosenter brukes i fremstilling.
3. Hvordan oppbevare og tappe ekstrakter og tinkturer.
4. Hvordan fremstille pulver og kapsler.

Klinikkoppsett & klinikkdrift.

Du vil her lære om hvordan du skal sette opp en klinikk/bedrift på en trygg og økonomisk måte. Denne samlingen vil også ta for seg de lover og regler vi skal etterfølge i Norge.

Fagsamlingen dekker temaer som:

1. Bedriftsoppsett, etableringsformer og produktkalkyler.
2. Klinikkregnskap, budsjetter, mva og bedriftsskatt.
3. Lover og regler i Norge.
4. Forsikringer og kontrakter.

Her velger elevene enten begge eller ett av to spesialiseringsfag:

Irisanalyse 2

Irisanalyse 3

Energimedisin 1

Energimedisin 2

Tekst kommer.

Som student skal du nå ha avlevert alle dine deloppgaver og en hovedoppgave som alle er blitt godkjente. Du har nå også en godkjent utdanning i grunnfag medisin på sykepleiernivå og er klar for dine to siste eksamener som fullfører din utdannelse innen Phytoterapi. Du får etter bestått eksamen retten til å benytte tittelen Phytoterapeut ®.

Skriftlig eksamen

Tekst kommer

Muntlig eksamen

Tekst kommer

  • Stacks Image 52
    Image slide caption
  • Stacks Image 53
    Image slide caption
  • Stacks Image 54
    Image slide caption