Logon

SIDEN ER UNDER OPPDATERING!

Phytoterapi

En Phytoterapeut bruker primært ekstrakter, tinkturer og pulver fra legeplanter i behandlingen av sine klienter. I tillegg vil det bli satt opp en individuell behandlingsplan hvor riktige doseringer av vitaminer/mineraler/fettsyrer og annet er tilstede sammen med et kostholdregulerende og livsstilsendrende behandlingsoppsett.

Innføring i Phytoterapi med fokus på fremskaffelse av optimal helse tar utgangspunkt i at fagfeltet er komplementært til legenes medisinering, de andre komplementære behandlingsformer og det alternative behandlingstilbud.

Phytoterapeuter med godkjent utdanning kan søke medlemskap i NNH.

Den moderen vestlige Phytoterapi gir oss et dypdykk inn i de mange medisinske planter vi har tilgjengelig og deres farmakologi. Bruken av disse til å optimalisere menneskers og dyrs helse er et emne det forskes stadig mer på verden over.

Nyere forskingsresultater bekrefter at vi har mange aktive virkestoffer i våre medisinske planter som kan være til nytte ved behandling av flere ubalanser og nye bruksområder for våre medisinske plantene avdekkes stadig.

Ved Phytoakademiet i Norge og ved Urteskolen i Danmark legger vi særdeles stor vekt på en grundig innføring i kroppens biokjemiske funksjoner, da en forståelse av det som skjer på celleplan danner grunnlag for en optimal anvendelse av de medisinske planter vi har tilgjengelig.

En Phytoterapeut har også medisinske fag på sykepleiernivå da kunnskap rundt kroppens anatomi, fysiologi og patologi er essensiell for å kunne praktisere faget som yrke.